even voorstellen…

Ik ben geboren in 1968 in Terneuzen, Zeeland. Ik ben in Brabant opgegroeid. 

Heling en Kunst hebben altijd een grote rol gespeeld in mijn leven.

Als klein meisje hield ik veel van dansen, bewegen en zingen en had ik al een groot vertrouwen in datgene wat ons allen draagt en bindt, de Goddelijke Bron, de Liefde in ieder of hoe we het ook willen noemen. `Iets` wat ons het leven heeft geschonken.

Met de Kunst kon ik dit vertrouwen tot uiting brengen…

Ik vroeg op mijn vijfde jaar , `wat gebeurt er als je sterft?` ,`dan is er niks meer kind`, was het antwoord, maar innerlijk voelde ik dat dit niet waar was, ik wist het met heel mijn hart.

Ik ben de kracht van de liefde steeds dieper gaan ervaren in mezelf en in stilte, al was de ervaring er soms sterker en in moeilijke tijden minder, het is nooit weggegaan.

Zo zijn mijn zelfvertrouwen, helder voelende vermogens en intuïtie, zoals iedereen ze in zich draagt, gegroeid.

Iets voor een ander mogen betekenen werd mijn diepste verlangen en grootste wens.

Innerlijk in beweging door stilstand 

Na een auto ongeluk in maart 2018 stond mijn wereld letterlijk even stil. Ik kon tijdelijk niet meer werken en kon alleen rust houden met veel hoofdpijn en vermoeidheid die maar niet over ging. Zoals ik sterk geloof dat de dingen niet zomaar gebeuren, bracht ook deze gebeurtenis ook weer iets nieuws. 

In hetzelfde jaar, een half jaar na het ongeluk, begon ik aan de opleiding tot energetische therapeute. Deze opleiding bracht mij weer in verbinding met  genezingswijzen en zienswijzen die ik kende toen ik jonger was.

Handen kunnen genezen,  dieren kunnen elkaar helpen genezen.

Datgene wat we uitstralen vertelt veel over ons. Datgene wat we denken over onszelf heeft veel invloed op ons leven. 

Ik kwam weer terug bij  gaven die ik kende toen ik klein was en leerde nog meer te vertrouwen op mijn eigen intuïtie. Door het ongeluk was ik op mezelf teruggeworpen, het enige wat ik had was mijn binnenwereld. Daar ligt alles verborgen, de eindeloze schatten die ons naar heling en geluk kunnen brengen. Ik werd gedwongen goed naar mezelf te luisteren en dat wat mijn lichaam nodig had. Na enige tijd kreeg ik weer meer energie en begon ik me weer sterker te voelen. Ik voelde me dichterbij mezelf staan dan voor het ongeluk. Ik ben er een ander mens door geworden, mijn vertrouwen was gegroeid . Na een jaar begon ik weer met werken. 

Your duty is to be…
not to be this or that

 Ramana Maharshi

Dankbaar

De antroposofie staat mij na aan het hart. De energetische therapie maakt het geheel nog completer en hielp mij nog verder te ontwikkelen als mens en als therapeute. De Heling die ik kan ervaren middels de verschillende therapieën die ik aanbied is een nieuw geheel geworden. 

Ze hebben allen hun eigen zeer bijzondere en unieke werking. 

Ze worden door mij verbonden, als therapeute, als mens en ervaringsdeskundige. 

Ik heb mijn grote gevoeligheid steeds meer kunnen omzetten naar een kracht en een vaardigheid. Ik heb veel eerbied voor ieder individueel  proces.

Het werk als therapeute doe ik met hart en ziel en grote dankbaarheid.

Opleidingen

Na drie jaar hbo-opleiding Toneel en Expressie werd ik mij ervan bewust dat ik naar iets anders op zoek was: een helende kunstvorm, gezondmakend door beweging. Ik kende toen nog niet de eurythmie. Daarmee maakte ik in 1996 kennis op Emerson College in Engeland. Daar volgde ik het propedeutisch jaar van een hbo-opleiding voor vrijeschoolleer-krachten. Vervolgens stapte ik over naar de eurythmie-opleiding bij het Peredur Centre for the Arts, waar ik in 2000 afstudeerde. Ik deed in Amerika een postacademisch jaar en volgde daarna in Engeland de opleiding voor eurythmietherapeut, die ik  in 2003 afrondde.

Sinds 2004 ben ik werkzaam als zelfstandig eurytmietherapeute.

In het jaar 2009 werd mijn dochtertje geboren.

Ik werd mij nog meer bewust van het belang van tast en aanraking.

In 2010 heb ik een 2,5 jaar durende opleiding voor de ritmische inwrijving op de Carus academie  in Hamburg gevolgd en afgerond bij mevrouw Eva Batschko.

In 2011 heb ik de opleiding voor Hypnotherapie afgerond bij de dhr. Paskamp te Hengelo, hij was betrokken bij de begeleiding en trauma verwerking van de slachtoffers van de vuurwerk ramp in Enschede in mei 2000.

In 2016 heb ik de opleiding Medisch Basis Kennis gedaan. Buiten dat het verplicht was voor vergoedingen door de zorgverzekeraars vond ik het belangrijk te weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zit.

In 2018 ben ik begonnen met de opleiding tot Eclectisch Energetische Therapeute bij Instituut E.E.N. in Panheel. In het voorjaar van 2021 ben ik cum laude geslaagd.

 In 2019 start ik met de opleiding voor Psychisch Sociale Basis Kennis. Ik heb deze opleiding in maart 2021 afgerond.