Mol Gesprekken

Gesprekken 

Wanneer er echt geluisterd wordt, gebeuren er wonderen. Luisteren naar wat er tussen de woorden gezegd wordt, waar niet uitgesproken wordt maar wel heel graag gehoord wil worden. Luisteren naar wat het lichaam verteld.

Een goede luisteraar helpt je te komen naar daar waar het eigenlijk om gaat. Door signalen op te pakken waarvan je je misschien niet meteen bewust bent, Maar die je heel veel kunnen vertellen. Ruimte bieden voor dat wat gehoord wil worden, is wat ik voor je wil doen.

MOL  Methods of Levels

Met de gesprekstherapie volg ik de cliënt via de gesprekstechniek MOL.

Zonder oordeel luisteren. Luisteren naar wat er eigenlijk wordt gezegd en eigenlijk wordt verlangd. Waar de hulpvraag ligt en zo verder begeleiden naar de kracht die in ieder mens verborgen ligt.

Zelfvertrouwen laten groeien in het eigen weten. Zelfwaardering helpen vergroten.

“De Method of Levels (MOL) is een nieuwe manier van gesprekken voeren die als uitgangspunt heeft dat mensen zelf de kennis in huis hebben om oplossingen te vinden voor hun psychische leed. Ze vinden echter geen uitweg omdat ze niet precies weten welke gevoelens en gedachten er een beslissende rol bij spelen. Daarvoor moeten ze hun angst, verdriet, somberheid of boosheid onder ogen zien en er over praten.

Als je alle ruimte krijgt en goed stil staat bij wat er allemaal speelt, dan vind je terug wat je zelf al in huis hebt.”

Ger Schurink ,psycholoog en opleider van de MOL gesprekstechniek.

Tarief

75 euro ( 60 min)